spacer

Algemene voorwaarden
NicoNico
Frederikstraat  45 
2514 LA  's-Gravenhage
Telnr: 070 360 42 08
KvK-nummer: 27289522

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met NicoNico. Door te bestellen geeft u aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan. NicoNico behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden. 

 

Bestelling en overeenkomst
U kunt uw bestelling plaatsen door het gewenste artikel toe te voegen in de winkelwagen, hierna dient u het contactformulier in te vullen. U dient deze volledig en op waarheid berust in te vullen. NicoNico behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden zodra u zich niet aan de door NicoNico gestelde voorwaarden houdt. 

 

Prijzen & Betaling
De vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. NicoNico is niet verantwoordelijk voor druk- en zetfouten op de site. Afhankelijk van de maat van de schoen is er verschil in prijs. De indicatieprijs staat vermeld op de website, de definitieve prijs wordt vermeld in de bevestigings e-mail van uw bestelling. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Betaling geschiedt door middel van een banktransactie. Gegevens hierover ontvangt u na bestelling van het artikel in de bevestigings e-mail. Zodra het verschuldigde bedrag op onze bankrekening aanwezig is, zal NicoNico het artikel verzenden. Indien de bestelling na 10 dagen niet betaald is, wordt de bestelling geannuleerd. 

 

Annulering                                                                                                                                                                               
Een bestelling kan door de klant geannuleerd worden tot het moment dat de bestelling wordt verstuurd. Om een bestelling te annuleren dient u een mail te sturen naar info@niconico.nl onder vermelding van uw naam en het bestelde artikel.

 

Verzend- en bezorgkosten                                                                                                                                              
Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten. De kosten voor verzending vindt u onder het kopje ‘verzendkosten’ onder FAQ op de site, deze zijn afhankelijk van het Post NL pakketten tarief.

Afhalen                                                                                                                                                                                          
Het is mogelijk om uw bestelling af te komen halen. Indien u uw bestelling komt afhalen, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. De optie ‘Langskomen’ dient u aan te geven bij het bestellingsinvulformulier in de winkelwagen.

 

Levering                                                                                                                                                                      
Bestellingen via onze website lopen via het winkelmagazijn waardoor het mogelijk is dat uw artikel onverhoopt niet meer op voorraad is. Wij controleren na ontvangst van uw bestelling daarom altijd eerst of uw artikel aanwezig is, is dit het geval dan ontvangt u een bevestigings        e-mail met onze betalingsgegevens. Wanneer door u bestelde artikelen onverhoopt niet aanwezig zijn, zullen wij u daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen en u eventueel een alternatief aanbieden.

De termijn van levering is afhankelijk van de postbezorging Post NL. Bij bestellingen buiten de EU wordt u door ons bericht over manier van bezorging en de bezorgingstermijn. Heeft u de artikelen voor een bepaalde datum nodig, geef dit dan aan bij uw bestelling.  Wij laten u dan zo spoedig mogelijk weten of de artikelen op tijd geleverd kunnen worden.

 

Retourneren                                                                                                                                                                            
Alle artikelen worden voor verzending gecontroleerd door NicoNico. Na ontvangst dient u te controleren of alle artikelen in perfecte staat zijn. In geval van schade dient u dit direct te melden aan NicoNico. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u recht van retour mits dit binnen acht dagen met bon wordt aangegeven. Aanbiedingen uitgesloten. 

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt:

  • de artikelen dienen bij NicoNico gekocht te zijn;
  • de artikelen dienen onbeschadigd en niet gedragen te zijn.
  • de artikelen dienen voorzien te zijn van het origineel label en/of etiket;
  • de retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn

 

Bestelling & Communicatie                                                                                                                                           
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en NicoNico dan wel tussen NicoNico en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en NicoNico, is NicoNico niet aansprakelijk.

 

Overmacht                                                                                                                                                   
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft NicoNico in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit per e-mail mee te delen en zonder dat NicoNico gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan NicoNico kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

 

Vragen en klachten                                                                                                                                                                    
Heeft u vragen, klachten of bent u ontevreden over bepaalde zaken, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens, of door ons een email te sturen info@niconico.nl.


NicoNico
Frederikstraat  45 
2514 LA  's-Gravenhage
Telnr: 070 360 42 08

VOLG ONS OP INSTAGRAM: NICONICO_SHOESANDFASHION....................INDIVIDUEEL WINKELEN OP AFSPRAAK, VIA FACETIME EN WHATSAPP BEL NICOLE OP 06 22 94 86 37....................